Strzelnica Family Resort & SPA,

REGULAMIN PARCOUR 2023

04 Oct '23
05 Oct '23

REGULA MIN PARCOUR

REGULAMIN

Zawody Strzeleckie „Liga Parcourowa 2023”

1. Cel zawodów:

 • Popularyzacja strzelectwa
 • Wyłonienie najlepszego zawodnika w klasie
 • Integracja środowiska myśliwskiego

2. Organizator:

Strzelnica Sp. z o.o Kochcice, ul. Lubliniecka 9

Tel. 734 149 201

Tel. 734 149 202

Tel. 733 535 047 – Mariusz Brzeziak

Tel. 734 149 212 – Dariusz Kuroń

e-mail: recepcja@osr-strzelnica.pl

3. Terminy oraz program zawodów:

 • 4 luty – Compack Sporting
 • 5 luty – English Sporting
 • 11 luty – Sporting
 • 12 luty - English Sporting
 • 26 marzec – Sporting
 • 22 kwiecień - Compack Sporting
 • 23 kwiecień - English Sporting
 • 21 maj – Sporting
 • 8 czerwiec – Sporting
 • 23 lipiec – Sporting
 • 12 sierpień - Compack Sporting
 • 23 wrzesień - Compack Sporting
 • 24 wrzesień - English Sporting
 • 7 październik - Compack Sporting
 • 8 październik - English Sporting (finał)

4. Zgłoszenia i wpisowe.

a) Zgłoszenia i wpisowe uiszczane w biurze zawodów, w dniu Zawodów.

Wysokość wpisowego :

 • 220 zł/Open, Senior, Diany
 • 180 zł/Junior

b) Biuro zawodów od godziny 8:00 – 9:00.

c) Otwarcie zawodów : 9:00.

d) Rozpoczęcie strzelań : 9:15.

4. Organizacja zawodów

 • Strzelanie odbędzie się na czterech, bądź pięciu osiach lub stanowiskach parcourowych.
 • Łącznie wyznaczonych zostało 15 terminów. Aby zawodnik mógł być sklasyfikowany z ogólnej punktacji, zobligowany jest do udziału w sześciu zawodach, w tym obowiązkowo w co najmniej dwóch Compack Sportingach, dwóch Sportingach, dwóch English Sportingach (w tym uczestnictwo w finale turnieju).
 • W każdym terminie zawodów dokonywana będzie zmiana ustawień w locie rzutków, w celu uatrakcyjnienia zawodów.
 • Liczy się ilość trafionych rzutków ( 1 rzutek =  1 punkt)
 • Ilość punktów do zdobycia – 100 (w danym dniu), maksymalnie 1500 ( przy uwzględnieniu wszystkich zawodów)
 • W klasyfikacji końcowej liczy się 6 najlepszych wyników

( 600 pkt. do zdobycia) – łącznie z finałem. Z pełnej liczby strzelań ( 15 terminów)

 • W przypadku identycznej ilości punków o miejscu 1-3 decyduje baraż na wylosowanej osi parcourowej.

Do 10 dubletów po strzele. Punkty liczone są tak jak na zawodach. Miejsca 4-6 liczy się w kolejności zdobytych punktów na osi Zając, Przeloty, Trap, Skeet przy konkurencji Compack Sporting, natomiast przy konkurencjach English Sporting bądź Sporting decydować będzie stand 1, 2, 3, itd.

 • W dniu zawodów nie będzie możliwości odbycia treningu.
 • Dopuszcza się przeprowadzenie treningu w dniu poprzedzającym zawody, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
 • Zawody w klasie Open, Senior, Diany,Junior.
 • Dodatkowo klasyfikacja „Najlepszy Strzelec” w:

- Sportingu

- Compack Sportingu

- English Sportingu

 • W cenie zawodów:

- bufet kawowy

- gorący posiłek

- rzutki

- medale

- puchary

- opłata sędziów

- oprawa organizacyjna

- nagrody w finale zawodów dla najlepszych

- nagrody dodatkowe do wylosowania wśród uczestników zawodów ( z wyłączeniem osób z miejsc 1-3).

- 10 % wpisowego każdego uczestnika przekazane będzie do puli nagród na finał Ligi Parcourowej.

- organizator zobowiązuje się do uzyskania sponsorów na zawody finałowe.

5. Postanowienia końcowe.

 • Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.
 • Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o zasady w Compack Sportingu, Sportingu oraz English Sportingu.
 • Uczestnicy i ich rodziny mogą skorzystać z bazy noclegowej Strzelnica Family Resort &SPA Kochcice – rabatem 20% na nocleg.

                                                                                                                                  Organitor

 

Newsletter

Subscribe to our newsletter
and stay up to date.

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close