Strzelnica Family Resort & SPA,

STRZELNICA SPORTOWA

STRZELNICA SPORTOWA

STRZELNICA SPORTOWA

26 Sep '20
27 Sep '20

Strzelnica sportowa

INFORMACJA

W dniu 02.07.2020(czwartek) strzelnica czynna wyłącznie od 10:00-13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Goście !!!

Prosimy o zapoznanie się z nowymi godzinami otwarcia obiektu

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i obowiązujące obostrzenia bardzo prosimy o dokonywanie rezerwacji telefonicznie lub mailowo.

Poniedziałek - nieczynne

Wtorek - Strzelnica i sklep z amunicją 14:00-20:00

Środa - Strzelnica i sklep z amunicją 14:00-20:00

Czwartek - Strzelnica i sklep z amunicją 14:00-20:00

Piątek - Strzelnica i sklep z amunicją 14:00-20:00

Sobota - Strzelnica i sklep z amunicją 11:00-20:00

Niedziela - Strzelnica i sklep z amunicją 11:00-20:00

 

Pierwsza wizyta na strzelnicy wymaga odpowiedniego wprowadzenia w świat broni. Bezpieczeństwo, podstawy posługiwania się bronią oraz zasady sztuki celnego strzelania, to aspekty które przekazują nasi instruktorzy w trakcie nauki.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy w swojej ofercie pakiety dlatego strzelanie z nami to zastrzyk wielu pozytywnych emocji połączona z nabyciem nowej umiejętności jaką jest posługiwanie bronią.

Zapraszamy do rezerwacji pakietów.

Szanowni Klubowicze!

 

Zarząd KS JURA informuje, że począwszy od dnia jutrzejszego i w każdy kolejny czwartek, strzelnica przy ul. Lublinieckiej 9 będzie dostępna dla klubowiczów, którzy będą chcieli postrzelać z własnej broni oraz dla tych, którzy własnej broni jeszcze nie posiadają.

 

Dodatkowo w tym dniu na strzelnicy pod okiem Instruktora będzie można uczestniczyć w treningach podstawowych, przygotowujących do egzaminu na patent strzelecki. Warunkiem otwarcia się takiej grupy jest zgłoszenie chęci udziału przez minimum 4 członków klubu! 

 

Zgłoszenia zarówno na strzelanie indywidualne jak i na trening podstawowy prosimy wysyłać na adres mailowy klubu: klubjura@gmail.com
Prosimy pamiętać, że ilość miejsc jest ograniczona a osoby które zgłoszą chęć przybycia otrzymają zwrotną informację o godzinie rozpoczęcia strzelania lub o ewentualnym braku wolnych miejsc. W razie dużego zainteresowania taką formą treningów klub uruchomi dodatkowe dni otwarte w dni wolne od pracy. Terminy dostępności treningów można śledzić "Dni otwartych", pod adresem /strzelnica

 

Uwaga!

 

Strzelamy wyłącznie karabin 22LR, pistolet 22LR , pistolet centralnego zapłonu oraz CP!

 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

 

PAKIETY

cennik standardowy

Cennik:

OFERTA PODSTAWOWA

Wynajęcie 1 stanowiska - 30,00 zł/ godz./osoba
Wynajęcie instruktora - 50,00 zł/godz.
Tarcza sportowa lub sylwetka -2,50 zł/szt
Rzutki - 0,70 zł
Obsługa pracownika technicznego - 50,00 zł/godz.

Cena amunicji:

Kal. 5.6 mm - 1,50 zł minimalna ilość strzałów - 30
Kal. 9 mm - 3,00 zł minimalna ilość strzałów -10
Kal. 357 MAG 3,80 zł minimalna ilość strzałów -10

Kal.45 Auto. 4,50 zł minimalna ilość strzałów 10
Kal. 223 REM. - 5,00 zł minimalna ilość strzałów -10
Kal. 7,62 X 39 - 5,00 zł minimalna ilość strzałów -10
12/70 ŚRUT - 4,50 zł minimalna ilość strzałów -10

JURAJSKI TURNIEJ STRZELECKI

W imieniu Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego mam przyjemność zaprosić Szanowne Koleżanki i Kolegów na Jurajski Turniej Strzelecki 2020 który rozpoczyna się zgodnie z terminami umieszczonymi w Regulaminie Turnieju.

Zachęcamy również wszystkich do rezerwacji pokoi hotelowych w specjalnej cenie 120 zł za osobę w pokoju dwuosobowym.

                                                                                                                           Organizator

 

 

Regulamin zawodów „STRZELBA DYNAMICZNA”.

TERMINY ZAWODÓW

14 marca 2020 r.
06 czerwca 2020 r.
24 października 2020 r.

Rejestrując się na zawody potwierdzasz, że zgadzasz się z postanowieniami niniejszego regulaminu i wyrażasz zgodę na ich zastosowanie.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zawodów „STRZELBA DYNAMICZNA” jest Śląski Związek Strzelectwa Sportowego

2. Do płatności z tytułu opłaty startowej nie stosuje się postanowień ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331) ani ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

II. Informacja o zawodach „STRZELBA DYNAMICZNA”

 1. Zawody odbędą się na terenie strzelnicy
  STRZELNICA FAMILY RESORT
  ul. Lubliniecka 9
  42-713 Kochcice Polska
 2. Telefon kontaktowy: 734 149 212

2. Kluczowe parametry Zawodów:

 1. ranga - „level 1”;
 2. minimalna ilość strzałów – minimalnie 77;
 3. maksymalna ilość miejsc – 60;
 4. ilość torów – 6, w tym dwa długie, cztery krótkie,
 5. liczebność składów – 6 składów po 10 osób plus sędziowie

3. Wyniki zawodników do weryfikacji opublikowane zostaną wyłącznie w formie elektronicznej na Stronie Zawodów. Zgodnie z przepisem IPSC 9.8.5 na terenie Strzelnicy udostępnione zostanie stanowisko komputerowe, umożliwiające weryfikację wyników.

4. Kąty bezpieczeństwa podlegają ograniczeniu wysokością kulochwytów.

III. Rejestracja i opłaty

1. Rejestracji w Zawodach dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem www.earbiter.io

2. Opłata startowa wynosi: 120 PLN (sto dwadzieścia PLN) płatna w dniu zawodów.

3. Opłata arbitrażowa wynosi 360 PLN (trzysta sześćdziesiąt złotych).

5. Wszystkie opłaty za wyjątkiem opłaty arbitrażowej oraz wnosi się w dniu zawodów.

6. Sędziowie i funkcyjni Zawodów są zwolnieni z opłaty startowej.

IV. Lista rezerwowa

1. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc, otwarta zostanie rejestracja na liście rezerwowej.

2. Lista rezerwowa ma pojemność dwudziestu miejsc.

3. Rejestracja na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa w Zawodach.

4. W przypadku zwolnienia miejsca na Zawodach, jest ono automatycznie przydzielane pierwszej osobie z listy rezerwowej. O pierwszeństwie decyduje data i czas rejestracji.

5. Opłata za uczestnictwo w zawodach zawodnik z listy rezerwowej wnosi w dniu zawodów w kwocie 120 PLN (sto dwadzieścia złotych PLN).

V. Obowiązki uczestników Zawodów

1. Zawodnik obowiązany jest zadbać o prawidłowość danych, przekazywanych podczas rejestracji na Zawodach.

2. W przypadku zmiany danych, zawodnik jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o zmianach.

3. Zawody odbywają się na obiekcie odkrytym, a teren Strzelnicy jest utwardzony. Zawodnik jest obowiązany do dostosowania obuwia, ubioru i wyposażenia do spodziewanych na Strzelnicy warunków, w tym atmosferycznych.

4. Klub może dokonać usprawnień organizacyjnych w czasie trwania Zawodów, w szczególności poprzez zmianę harmonogramu Zawodów. Przed wprowadzeniem wszelkich zmian Klub powiadamia o nich zawodników poprzez informacje przesyłane drogą elektroniczną na podany adres email i numer telefonu komórkowego, a także publikowane na Stronie Zawodów. Zawodnik nie może rościć sobie praw wobec Organizatora tylko przez to, że nie zapoznał się z przekazanymi mu w ten sposób informacjami.

VI. Postanowienia końcowe

1. W pozostałym zakresie zastosowanie mają aktualne przepisy IPSC, regulamin Strzelnicy, zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu, jeśli są one realizowane w interesie uczestników Zawodów i zgodzie z powołanymi powyżej przepisami.

Organizator

 

 

 

            REGULAMIN
JURAJSKIEGO TURNIEJU STRZELECKIEGO 2020

Organizatorem zawodów jest Śląski Związek Strzelectwa Sportowego

Cel turnieju:

 • Popularyzacja strzelectwa sportowego.
 • Przygotowanie do współzawodnictwa w zawodach ogólnopolskich.
 • Integracja środowiska zawodników na Śląsku.
 • Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń́ pomiędzy Klubami.
 • Zdobywanie klas sportowych i norm na odznaki strzeleckie PZSS
 • Wyłonienie zwycięzców poszczególnych zawodów turnieju - najlepszego zawodnika.

Uczestnictwo:

 • Zawodnicy zgłaszający się na zawody muszą posiadać aktualną licencję PZSS.
 • Zawodnik może reprezentować jedynie klub, którego jest członkiem zgodnie z posiadaną licencją PZSS.

Termin i miejsce zawodów:

Jurajski Turniej Strzelecki składa się z 5 zawodów przeprowadzanych w poniżej podanych terminach. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, nastąpi na Zawodach Finałowych Sezonu, których wyniki nie są̨ wliczane do łącznej klasyfikacji Turnieju.

Terminy i miejsca poszczególnych zawodów:

I – Jurajski Turniej Strzelecki – 14 i 15.03.2020 r.

II - Jurajski Turniej Strzelecki – 5.04.2020 r.

III - Jurajski Turniej Strzelecki – 23.05.2020 r. zawody bez strzelby praktycznej

IV- Jurajski Turniej Strzelecki – 6 i 7.06.2020 r.

V - Jurajski Turniej Strzelecki –  23.08.2020 r. zawody bez strzelby praktycznej

VI - Jurajski Turniej Strzelecki FINAŁ- 24 i 25.10.2020 r.


 

Zawody odbędą się na terenie strzelnicy:
STRZELNICA FAMILY RESORT
ul. Lubliniecka 9
42-713 Kochcice Polska

Telefon kontaktowy: 734 149 212

 

 

Konkurencje:

Pistolet małokalibrowy 20 strzałów - postawa dowolna i broń bocznego zapłonu kal. 5,6
Pistolet dużego kalibru 20 strzałów - postawa dowolna i broń centralnego zapłonu kal. 7,62 - 9,65
Karabin „snajper” 100 m 10 strzałów - postawa siedząc broń centralnego zapłonu do kal. 8 mm
Karabin „snajper” 100 m 10 strzałów - postawa siedząc broń bocznego zapłonu kal. 5,6 mm
Karabin „snajper” 200 m 10 strzałów - postawa leżąc broń centralnego zapłonu do kal. 8 mm
Karabin „snajper” 200 m 10 strzałów - postawa leżąc broń bocznego zapłonu kal. 5,6 mm
TRAP 75
Strzelba dynamiczna – 6 torów

Klasyfikacja:

Poszczególnych Zawodów Turnieju:   Indywidualna

Jurajskiego Turnieju Strzeleckiego (cykl zawodów):

Indywidualna (w poszczególnych konkurencjach): średnia najlepszych czterech wyników uzyskanych w dowolnych zawodach Turnieju decyduje o zajętym miejscu.

Zbiorcze klasyfikacje indywidualne będą sporządzane po każdej rundzie i publikowane na stronie:

www.resortstrzelnica.pl

Nagrody:

w każdych zawodach:
za I - III miejsce – dyplomy (klasyfikacja indywidualna)
w turnieju rocznym:
za I – III miejsce – puchary (klasyfikacja indywidualna poszczególnych konkurencji) za I – VI miejsce – puchary
Ranking – tytuł NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA 2020 roku - puchary za I - III miejsce

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia startujących jedynie po zalogowaniu się na stronie www.earbiter.io

Startowe, broń i amunicja Opłata startowa wynosi:

30 zł – start w jednej konkurencji (Trap 100 zł) Broń i amunicja własna (klubowa) uczestników.

Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF. Z przyczyn niezależnych od organizatora bądź technicznych nie wszystkie konkurencje muszą być przeprowadzone w poszczególnych zawodach. Sprawy sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga Sędzia Główny. Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie oraz regulaminu strzelnicy. Interpretacja poszczególnych zapisów niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

REGULAMIN KONKURENCJI SNAJPER 100m i SNAJPER 200m – OPEN

Zasady rozgrywania konkurencji:

Konkurencja:                                   karabin snajper 100m i 200m,
Odległość celu                                100m i 200m,
Cel:                                                      papierowy,
Postawa:                                            100 m – siedząc,
                                                         200 m - leżąc
Czas:                                                    15 min
Ilość strzałów:                                  5+10 ocenianych

 

Komendy wydawane w czasie konkurencji:

CZAS PRZYGOTOWAWCZY 5 MINUT
STOP
STOP ROZŁADUJ

Przebieg konkurencji:

- broń i amunicję można wyjąć z kaset/pokrowców na stanowisku strzeleckim w czasie przygotowawczym, po komendzie  - „Czas przygotowawczy”
- po komendzie „START” zawodnik, rozpoczyna konkurencje oddając max. 15 strzałów,
do 5 strzałów do tarczy próbnej oznaczonej oraz 2 x5 strzałów ocenianych (dwie tarcze)  
- na stanowisku dozwolone jest posiadanie tylko 15 szt. amunicji,
Zawodnik ma do dyspozycji oznakowaną tarczę do strzałów próbnych, która nie podlega ocenie. Do tarczy próbnej może oddać max 5 strzałów.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa po komendzie STOP należy natychmiast przerwać strzelanie.

Broń i amunicja:

Zawodnik może używać dowolnego karabinu SEMI-AUTO, REPETIER, z dowolnym celownikiem (mechaniczny lub optyczny) na naboje:
 KBz (bocznego zapłonu) 5,6 mm
KCz (centralnego zapłonu) do 8mm

Dopuszcza się stosowanie podparcia przedniego o dowolnej konstrukcji bipod lub innej budowy statyw. W tylnej części broń może być oparta tylko na ramieniu lub na ręce, monopod lub worek strzelecki nie może być używany.

Ocena rezultatu:

Ocena tarcz odbywa się zgodnie z przepisami ISSF bezpośrednio na stanowisku lub w biurze obliczeń zawodów niezwłocznie po ich dostarczeniu przez sędziów pomocniczych.

W przypadku oddania większej ilości strzałów do tarcz niż 5 do jednej tarczy, do oceny wyniku brane jest 5 najniżej punktowanych przestrzelin z danej tarczy.

Bezpieczeństwo:

Nieprzestrzeganie, zasad bezpieczeństwa, przepisów PZSS lub zasad określonych w regulaminie zawodów spowoduje dyskwalifikację.

 

 

Organizator

Newsletter

Subscribe to our newsletter
and stay up to date.

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close