Strzelnica Family Resort & SPA,

STRZELNICA SPORTOWA

STRZELNICA SPORTOWA

STRZELNICA SPORTOWA

29 wrz '20
30 wrz '20

Strzelnica sportowa

INFORMACJA

W dniu 02.07.2020(czwartek) strzelnica czynna wyłącznie od 10:00-13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Goście !!!

Prosimy o zapoznanie się z nowymi godzinami otwarcia obiektu

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i obowiązujące obostrzenia bardzo prosimy o dokonywanie rezerwacji telefonicznie lub mailowo.

Poniedziałek - nieczynne

Wtorek - Strzelnica i sklep z amunicją 14:00-20:00

Środa - Strzelnica i sklep z amunicją 14:00-20:00

Czwartek - Strzelnica i sklep z amunicją 14:00-20:00

Piątek - Strzelnica i sklep z amunicją 14:00-20:00

Sobota - Strzelnica i sklep z amunicją 11:00-20:00

Niedziela - Strzelnica i sklep z amunicją 11:00-20:00

 

Pierwsza wizyta na strzelnicy wymaga odpowiedniego wprowadzenia w świat broni. Bezpieczeństwo, podstawy posługiwania się bronią oraz zasady sztuki celnego strzelania, to aspekty które przekazują nasi instruktorzy w trakcie nauki.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy w swojej ofercie pakiety dlatego strzelanie z nami to zastrzyk wielu pozytywnych emocji połączona z nabyciem nowej umiejętności jaką jest posługiwanie bronią.

Zapraszamy do rezerwacji pakietów.

Szanowni Klubowicze!

 

Zarząd KS JURA informuje, że począwszy od dnia jutrzejszego i w każdy kolejny czwartek, strzelnica przy ul. Lublinieckiej 9 będzie dostępna dla klubowiczów, którzy będą chcieli postrzelać z własnej broni oraz dla tych, którzy własnej broni jeszcze nie posiadają.

 

Dodatkowo w tym dniu na strzelnicy pod okiem Instruktora będzie można uczestniczyć w treningach podstawowych, przygotowujących do egzaminu na patent strzelecki. Warunkiem otwarcia się takiej grupy jest zgłoszenie chęci udziału przez minimum 4 członków klubu! 

 

Zgłoszenia zarówno na strzelanie indywidualne jak i na trening podstawowy prosimy wysyłać na adres mailowy klubu: klubjura@gmail.com
Prosimy pamiętać, że ilość miejsc jest ograniczona a osoby które zgłoszą chęć przybycia otrzymają zwrotną informację o godzinie rozpoczęcia strzelania lub o ewentualnym braku wolnych miejsc. W razie dużego zainteresowania taką formą treningów klub uruchomi dodatkowe dni otwarte w dni wolne od pracy. Terminy dostępności treningów można śledzić "Dni otwartych", pod adresem /strzelnica

 

Uwaga!

 

Strzelamy wyłącznie karabin 22LR, pistolet 22LR , pistolet centralnego zapłonu oraz CP!

 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

 

PAKIETY

cennik standardowy

Cennik:

OFERTA PODSTAWOWA

Wynajęcie 1 stanowiska - 30,00 zł/ godz./osoba
Wynajęcie instruktora - 50,00 zł/godz.
Tarcza sportowa lub sylwetka -2,50 zł/szt
Rzutki - 0,70 zł
Obsługa pracownika technicznego - 50,00 zł/godz.

Cena amunicji:

Kal. 5.6 mm - 1,50 zł minimalna ilość strzałów - 30
Kal. 9 mm - 3,00 zł minimalna ilość strzałów -10
Kal. 357 MAG 3,80 zł minimalna ilość strzałów -10

Kal.45 Auto. 4,50 zł minimalna ilość strzałów 10
Kal. 223 REM. - 5,00 zł minimalna ilość strzałów -10
Kal. 7,62 X 39 - 5,00 zł minimalna ilość strzałów -10
12/70 ŚRUT - 4,50 zł minimalna ilość strzałów -10

JURAJSKI TURNIEJ STRZELECKI

W imieniu Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego mam przyjemność zaprosić Szanowne Koleżanki i Kolegów na Jurajski Turniej Strzelecki 2020 który rozpoczyna się zgodnie z terminami umieszczonymi w Regulaminie Turnieju.

Zachęcamy również wszystkich do rezerwacji pokoi hotelowych w specjalnej cenie 120 zł za osobę w pokoju dwuosobowym.

                                                                                                                           Organizator

 

 

Regulamin zawodów „STRZELBA DYNAMICZNA”.

TERMINY ZAWODÓW

14 marca 2020 r.
06 czerwca 2020 r.
24 października 2020 r.

Rejestrując się na zawody potwierdzasz, że zgadzasz się z postanowieniami niniejszego regulaminu i wyrażasz zgodę na ich zastosowanie.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zawodów „STRZELBA DYNAMICZNA” jest Śląski Związek Strzelectwa Sportowego

2. Do płatności z tytułu opłaty startowej nie stosuje się postanowień ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331) ani ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

II. Informacja o zawodach „STRZELBA DYNAMICZNA”

 1. Zawody odbędą się na terenie strzelnicy
  STRZELNICA FAMILY RESORT
  ul. Lubliniecka 9
  42-713 Kochcice Polska
 2. Telefon kontaktowy: 734 149 212

2. Kluczowe parametry Zawodów:

 1. ranga - „level 1”;
 2. minimalna ilość strzałów – minimalnie 77;
 3. maksymalna ilość miejsc – 60;
 4. ilość torów – 6, w tym dwa długie, cztery krótkie,
 5. liczebność składów – 6 składów po 10 osób plus sędziowie

3. Wyniki zawodników do weryfikacji opublikowane zostaną wyłącznie w formie elektronicznej na Stronie Zawodów. Zgodnie z przepisem IPSC 9.8.5 na terenie Strzelnicy udostępnione zostanie stanowisko komputerowe, umożliwiające weryfikację wyników.

4. Kąty bezpieczeństwa podlegają ograniczeniu wysokością kulochwytów.

III. Rejestracja i opłaty

1. Rejestracji w Zawodach dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem www.earbiter.io

2. Opłata startowa wynosi: 120 PLN (sto dwadzieścia PLN) płatna w dniu zawodów.

3. Opłata arbitrażowa wynosi 360 PLN (trzysta sześćdziesiąt złotych).

5. Wszystkie opłaty za wyjątkiem opłaty arbitrażowej oraz wnosi się w dniu zawodów.

6. Sędziowie i funkcyjni Zawodów są zwolnieni z opłaty startowej.

IV. Lista rezerwowa

1. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc, otwarta zostanie rejestracja na liście rezerwowej.

2. Lista rezerwowa ma pojemność dwudziestu miejsc.

3. Rejestracja na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa w Zawodach.

4. W przypadku zwolnienia miejsca na Zawodach, jest ono automatycznie przydzielane pierwszej osobie z listy rezerwowej. O pierwszeństwie decyduje data i czas rejestracji.

5. Opłata za uczestnictwo w zawodach zawodnik z listy rezerwowej wnosi w dniu zawodów w kwocie 120 PLN (sto dwadzieścia złotych PLN).

V. Obowiązki uczestników Zawodów

1. Zawodnik obowiązany jest zadbać o prawidłowość danych, przekazywanych podczas rejestracji na Zawodach.

2. W przypadku zmiany danych, zawodnik jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o zmianach.

3. Zawody odbywają się na obiekcie odkrytym, a teren Strzelnicy jest utwardzony. Zawodnik jest obowiązany do dostosowania obuwia, ubioru i wyposażenia do spodziewanych na Strzelnicy warunków, w tym atmosferycznych.

4. Klub może dokonać usprawnień organizacyjnych w czasie trwania Zawodów, w szczególności poprzez zmianę harmonogramu Zawodów. Przed wprowadzeniem wszelkich zmian Klub powiadamia o nich zawodników poprzez informacje przesyłane drogą elektroniczną na podany adres email i numer telefonu komórkowego, a także publikowane na Stronie Zawodów. Zawodnik nie może rościć sobie praw wobec Organizatora tylko przez to, że nie zapoznał się z przekazanymi mu w ten sposób informacjami.

VI. Postanowienia końcowe

1. W pozostałym zakresie zastosowanie mają aktualne przepisy IPSC, regulamin Strzelnicy, zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu, jeśli są one realizowane w interesie uczestników Zawodów i zgodzie z powołanymi powyżej przepisami.

Organizator

 

 

 

            REGULAMIN
JURAJSKIEGO TURNIEJU STRZELECKIEGO 2020

Organizatorem zawodów jest Śląski Związek Strzelectwa Sportowego

Cel turnieju:

 • Popularyzacja strzelectwa sportowego.
 • Przygotowanie do współzawodnictwa w zawodach ogólnopolskich.
 • Integracja środowiska zawodników na Śląsku.
 • Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń́ pomiędzy Klubami.
 • Zdobywanie klas sportowych i norm na odznaki strzeleckie PZSS
 • Wyłonienie zwycięzców poszczególnych zawodów turnieju - najlepszego zawodnika.

Uczestnictwo:

 • Zawodnicy zgłaszający się na zawody muszą posiadać aktualną licencję PZSS.
 • Zawodnik może reprezentować jedynie klub, którego jest członkiem zgodnie z posiadaną licencją PZSS.

Termin i miejsce zawodów:

Jurajski Turniej Strzelecki składa się z 5 zawodów przeprowadzanych w poniżej podanych terminach. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, nastąpi na Zawodach Finałowych Sezonu, których wyniki nie są̨ wliczane do łącznej klasyfikacji Turnieju.

Terminy i miejsca poszczególnych zawodów:

I – Jurajski Turniej Strzelecki – 14 i 15.03.2020 r.

II - Jurajski Turniej Strzelecki – 5.04.2020 r.

III - Jurajski Turniej Strzelecki – 23.05.2020 r. zawody bez strzelby praktycznej

IV- Jurajski Turniej Strzelecki – 6 i 7.06.2020 r.

V - Jurajski Turniej Strzelecki –  23.08.2020 r. zawody bez strzelby praktycznej

VI - Jurajski Turniej Strzelecki FINAŁ- 24 i 25.10.2020 r.


 

Zawody odbędą się na terenie strzelnicy:
STRZELNICA FAMILY RESORT
ul. Lubliniecka 9
42-713 Kochcice Polska

Telefon kontaktowy: 734 149 212

 

 

Konkurencje:

Pistolet małokalibrowy 20 strzałów - postawa dowolna i broń bocznego zapłonu kal. 5,6
Pistolet dużego kalibru 20 strzałów - postawa dowolna i broń centralnego zapłonu kal. 7,62 - 9,65
Karabin „snajper” 100 m 10 strzałów - postawa siedząc broń centralnego zapłonu do kal. 8 mm
Karabin „snajper” 100 m 10 strzałów - postawa siedząc broń bocznego zapłonu kal. 5,6 mm
Karabin „snajper” 200 m 10 strzałów - postawa leżąc broń centralnego zapłonu do kal. 8 mm
Karabin „snajper” 200 m 10 strzałów - postawa leżąc broń bocznego zapłonu kal. 5,6 mm
TRAP 75
Strzelba dynamiczna – 6 torów

Klasyfikacja:

Poszczególnych Zawodów Turnieju:   Indywidualna

Jurajskiego Turnieju Strzeleckiego (cykl zawodów):

Indywidualna (w poszczególnych konkurencjach): średnia najlepszych czterech wyników uzyskanych w dowolnych zawodach Turnieju decyduje o zajętym miejscu.

Zbiorcze klasyfikacje indywidualne będą sporządzane po każdej rundzie i publikowane na stronie:

www.resortstrzelnica.pl

Nagrody:

w każdych zawodach:
za I - III miejsce – dyplomy (klasyfikacja indywidualna)
w turnieju rocznym:
za I – III miejsce – puchary (klasyfikacja indywidualna poszczególnych konkurencji) za I – VI miejsce – puchary
Ranking – tytuł NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA 2020 roku - puchary za I - III miejsce

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia startujących jedynie po zalogowaniu się na stronie www.earbiter.io

Startowe, broń i amunicja Opłata startowa wynosi:

30 zł – start w jednej konkurencji (Trap 100 zł) Broń i amunicja własna (klubowa) uczestników.

Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF. Z przyczyn niezależnych od organizatora bądź technicznych nie wszystkie konkurencje muszą być przeprowadzone w poszczególnych zawodach. Sprawy sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga Sędzia Główny. Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie oraz regulaminu strzelnicy. Interpretacja poszczególnych zapisów niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

REGULAMIN KONKURENCJI SNAJPER 100m i SNAJPER 200m – OPEN

Zasady rozgrywania konkurencji:

Konkurencja:                                   karabin snajper 100m i 200m,
Odległość celu                                100m i 200m,
Cel:                                                      papierowy,
Postawa:                                            100 m – siedząc,
                                                         200 m - leżąc
Czas:                                                    15 min
Ilość strzałów:                                  5+10 ocenianych

 

Komendy wydawane w czasie konkurencji:

CZAS PRZYGOTOWAWCZY 5 MINUT
STOP
STOP ROZŁADUJ

Przebieg konkurencji:

- broń i amunicję można wyjąć z kaset/pokrowców na stanowisku strzeleckim w czasie przygotowawczym, po komendzie  - „Czas przygotowawczy”
- po komendzie „START” zawodnik, rozpoczyna konkurencje oddając max. 15 strzałów,
do 5 strzałów do tarczy próbnej oznaczonej oraz 2 x5 strzałów ocenianych (dwie tarcze)  
- na stanowisku dozwolone jest posiadanie tylko 15 szt. amunicji,
Zawodnik ma do dyspozycji oznakowaną tarczę do strzałów próbnych, która nie podlega ocenie. Do tarczy próbnej może oddać max 5 strzałów.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa po komendzie STOP należy natychmiast przerwać strzelanie.

Broń i amunicja:

Zawodnik może używać dowolnego karabinu SEMI-AUTO, REPETIER, z dowolnym celownikiem (mechaniczny lub optyczny) na naboje:
 KBz (bocznego zapłonu) 5,6 mm
KCz (centralnego zapłonu) do 8mm

Dopuszcza się stosowanie podparcia przedniego o dowolnej konstrukcji bipod lub innej budowy statyw. W tylnej części broń może być oparta tylko na ramieniu lub na ręce, monopod lub worek strzelecki nie może być używany.

Ocena rezultatu:

Ocena tarcz odbywa się zgodnie z przepisami ISSF bezpośrednio na stanowisku lub w biurze obliczeń zawodów niezwłocznie po ich dostarczeniu przez sędziów pomocniczych.

W przypadku oddania większej ilości strzałów do tarcz niż 5 do jednej tarczy, do oceny wyniku brane jest 5 najniżej punktowanych przestrzelin z danej tarczy.

Bezpieczeństwo:

Nieprzestrzeganie, zasad bezpieczeństwa, przepisów PZSS lub zasad określonych w regulaminie zawodów spowoduje dyskwalifikację.

 

 

Organizator

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter
i bądź z nami na bieżąco.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij